Εταιρικά

Έκθεση IFFA 2022

Evyl

Συμμετοχή της εταιρία μας στην IFFA 2022 την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή έκθεση κρέατος.